صفحه نخست>خدمات مهندسی مالی


خدمات مهندسی مالی

خدمات مهندسی مالیمهندسی مالی همان طراحی، توسعه و به کارگیری ابزارهای نوین مالی است؛ با اهداف زیر:

  • مدیریت ریسک
  • مزایای مالیاتی
  • کاهش هزینه های بنگاه اقتصادی
  • رعایت قوانین دولتی و اقتصادی و یافتن روزنه ها
  • مدیریت تغییرات نرخ ارز و بهره

کنترل داخلی فرآیندی است که برای فراهم کردن اطمینان معقول از دستیابی به اهداف زیر طراحی و اجرا می شود:

  • اثربخشی و کارایی عملیات
  • اتکاپذیری گزارشگری مالی
  • رعایت قوانین و مقررات لازم الاجرا

این فرآیند جز با دانش فنی (طراحی)، آموزش (اجرا) و هدفمندی و پشتکار (کنترل اجرا) تکمیل نمی شود.

مشتریان ما