نحوه محاسبه مالیات حقوق 98

قوانین مالیاتی چیست؟

مالیات حقوق چیست؟

پرداخت مالیات بارزترین هدف در تئوری های مالیاتی است که منجر به توزیع عادلانه درآمد می گردد. در نظام مالیاتی کشور، مالیات حقوق جزئی از بخش های مالیات بردرآمد می باشد.همچنین در ردیف مالیات های مستقیم قرار داشته و با نسبت خاصی از درآمد شخصی تعیین می شود.

طبق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم، تمام افراد حقیقی و حقوقی که در داخل کشور با فعالیت اقتصادی، خدماتی و غیره درآمد کسب می‌کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند.مالیات بر حقوق از نظر حجم،ثبات،کارایی و سهولتی که در وصول دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در دسته بندی انواع مالیات، مالیات حقوق چه جایگاهی دارد؟

طبق ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم ( ق.م.م ) و تبصره این ماده، مالیات حقوق جز مالیات‌های تکلیفی محسوب می‌شود. مالیات تکلیفی بدین معناست که شناسایی مبلغ و پرداخت مالیات حقوق پرسنل به عهده پرداخت کننده حقوق (کارفرما) است و پرسنل در قبال این امور وظیفه‌ای ندارند.

همچنین در یک دسته بندی کلی مالیات به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود:

 • مالیات مستقیم: مالیات‌های که مستقیماً از دارایی و درآمد اشخاص (حقیقی یا حقوقی) حاصل می‌شود؛ نظیر مالیات بر درآمد حقوق و مالیات بر دارایی
 • مالیات غیرمستقیم: مالیاتی که به قیمت کالا و خدمات تعلق می‌گیرد و به مصرف کننده منتقل می‌شود. نظیر مالیات بر ارزش افزوه و مالیات واردات

اشخاص مشمول مالیات بر درآمد چه کسانی هستند؟

طبق ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی ) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.

عوامل مشمول حقوق

کلیه افرادی که که به هر شکلی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می کنند و بیمه تامین اجتماعی برای آنها لحاظ میشود باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات حقوق به وزرات اقتصاد و دارایی پرداخت نمایند . میزان مالیات حقوق در هر سال متفاوت بوده و طبق بخشنامه هایی به کلیه کارفرماها و بنگاههای اقتصادی ارسال میشود و کارفرما موظف است مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر کرده و به حساب مشخص شده وزرات امور اقتصادی و دارایی واریز نماید .

برای اطلاع از تمام مواد قانونی مالیات بر درآمد حقوق، لازم است مواد 82 تا 92 قانون مالیات‌های مستقیم مورد توجه قرار گیرد. کامل ترین فهرست اقلام مشمول مالیات در قالب 66 عنوان هستند که فهرست آنها در ذیل آورده شده است:

1حقوق اصلی (ثابت)34حق افزایش بهره وری تولید
2اضافه کار35حق تولید
3فوق العاده بدی آب و هوا36حق کمیسیون فروش
4محرومیت از تسهیلات زندگی37جمعه کاری
5فوق العاده محل خدمت38جیره نقدی
6فوق العاده مرزی39مزایای نقدی
7فوق العاده شرایط محیط کار40پول صبحانه
8نوبت کاری41مزایای تولید
9فوق العاده کشیک42کارمزد
10فوق العاده جذب43فوق العاده محل خدمت
11مزایای ارزی44پول اتوبوس (غیر از خرج خرید)
12ایاب و ذهاب45فوق العاده سیاری
13حق خوار و بار46حق آنکال
14حق امضاء47حق آکورد (تولید)
15حق باجه48فوق العاده کیلومتری
16حق سرپرستی49حق مشاوره
17حق مدیریت50پول جارو
18حق خزانه51حق مسکن
19حق سرایداری52سایر مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده
20حق حسابرسی53مسکن با اثاثیه
21حق پاسداری54مسکن بدون اثاثیه
22حق نمایندگی بیمه55اتومبیل اختصاصی با راننده
23حق ترانسپورت و سرویس56اتومبیل اختصاصی بدون راننده
24حق دیپلم57عیدی سالانه یا پاداش آخر سال
25برودت (بدی آب و هوای سردخانه)58سایر مزایای پرداختنی غیر نقدی به کارگران
26حق فنی59تغذیه
27حق انبارداری60پول شیر
28حق شیفت61حق تأهل
29حق یک وعده غذا62حق عیال
30حق پول نهار و شام63حق اولاد
31فوق العاده نگهبانی64پول لباس کار
32فوف العاده کشیک65بهای صابون
33حق ثابت66کسری انبار

منظور از درآمد مشمول مالیات حقوق چیست؟

طبق ماده 83 ق.­م­.م درآمد مشمول مالیات عبارت است ازحقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.این درآمد به دو بخش نقدی و غیرنقدی تقسیم می‌شود.

منظور از عوامل مشمول مالیات و درآمد مشمول مالیات در سپیدار چیست؟

عوامل مشمول مالیات یعنی مجموع 66 عاملی که در در جدول صفحه قبل آورد شد. زمانی که از این عوامل معافیت‌های مربوطه کسر شود، درآمد مشمول مالیات بدست خواهد آمد.

معافیت عوامل مستمر  درآمد مستمر مشمول مالیات = عوامل مستمر مشمول مالیات

معافیت عوامل غیر مستمر  درآمد غیر مستمر مشمول مالیات = عوامل غیر مستمر مشمول مالیات

در جدول مالیاتی منظور از سه دسته مالیات عادی (100%)، مناطق محروم (50%) و معاف چه کسانیست؟

با توجه به نوع مکان و پرسنلی که در یک مجموعه مشغول به کار هستند، ممکن است ضرایب معافیت خاصی برای آنها وجود داشته باشد. به همین دلیل سپیدار سه دسته‌بندی عمده را برای جدوال مالیاتی هر سال پیش‌بینی می‌کند. جزییات این معافیت‌ها در ادامه بصورت کامل شرح داده شده است.

معافیت‌های مالیات بر درآمد حقوق

معافیت های مالیات حقوق دارای 13 بند مختلف است که در  ماده 91 ق.م.م بطور شفاف مورد بحث قرار گرفته و در ادامه آورده شده است:

 • مدیران و اعضای هیئت های سیاسی خارجی که به کشور وارد می شوند. همچنین اعضای نمایندگی های فوق العاده از دولت های بین المللی که در کشور حضور دارند. البته این معافیت به شرط وجود معاملات متقابل قابلیت اجرایی دارد.
 • رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دولت خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل.
 • کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دولت خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می‌شوند.
 • کارمندان محلی سفارتخانه‌ها وکنسولگری‌ها ونمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
 • حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می‌شود.
 • هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.
 • مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد.
 • وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
 • عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.
 • خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.
 • وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن‌ها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
 • مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
 • درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

جزییات چند معافیت مهم (مالیات حقوق سال 98)

مالیات بر در آمد حقوق کارکنان

مالیات حقوق سال 98
مالیات حقوق سال 98

معافیت سالانه مزایای غیرنقد در سال 97 چقدر است؟

طبق بند 12 ماده 91 ق.­م­.م مزایای غیرنقدی به میزان دو دوازدهم معافیت سالانه از پرداخت مالیات معاف است.میزان معافیت سالیانه مالیات سال 97 برابر است با:

12× معافیت ماهانه = معافیت مالیات سالانه

12× 23،000،000= معافیت سالانه سال 97

ریال276،000،000 = معافیت سالانه سال 97

بنابراین:

2 × (12 ÷ معافیت مالیاتی سالانه) = معافیت مزایای غیرنقد

2 × (12 ÷ 276،000،000) = معافیت مزایای غیرنقد

ریال 46،000،000 = معافیت مزایای غیرنقد

میزان معافیت مالیات عیدی سال 97 چه مبلغی است؟

طبق بند 9 ماده 91 ق.­م.­م عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مجموعاً تا میزان یک دوازدهم معافیت مالیات‌های موضوع ماده 84 ق.م.م بدون در نظر گرفتن مدت کارکرد در طول سال از پرداخت مالیات معاف است. پاداش دریافتی در بخش دولتی و خصوصی به مجموع درآمدها اضافه و مشمول مالیات می‌شود. توجه نمایید به استناد ماده 84 ق.م.م معافیت مالیاتی باید بر مبنای درآمد سالانه آن‌ها اعمال شود.

1 × (12 ÷ معافیت مالیاتی سالانه) = معافیت عیدی و پاداش پایان سال

21 × (12 ÷ 276،000،000) = معافیت عیدی و پاداش پایان سال

ریال 23،000،000 = معافیت عیدی و پاداش پایان سال

پاداشی که در طول سال به کارمند داده می‌شود، مشمول این نوع از معافیت می‌شود؟

خیر. حتی اگر در طول سال چندین پاداش پرداخت شود، تنها پاداش پایان سال و عیدی پرداختی در محاسبه ، برابر با یک دوازدهم از 84معافیت مالیات عیدی مورد بررسی قرار می گیرند. این مبلغ با توجه به ماده مقدار کل خواهد بود.

سایر معافیت‌هایی که بصورت ماهانه به حقوق پرسنل تعلق می‌گیرند؛ کدامند؟خوب است بدانید فصل اول باب چهارم قوانین مالیات‌های مستقیم، مربوط به انواع معافیت‌های مالیات است. (تمام معافیت‌ها و نه فقط معافیت‌های حقوق)

طبق ماده 136 ق.م.م وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود؛ ازپرداخت مالیات معاف است. به همین خاطر است که نرم افزار سپیدار هم بیمه تکمیلی سهم کارمند را با ضریب یک، معاف از حقوق می‌کند.

همچنین با توجه به ماده 137 ق.م.م و با توجه به بند ۲ بخشنامه ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ مورخ 7/11/1383 “کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.”

توجه!

حق بیمه عمر پرداختنی بابت بیمه عمر پرسنل، معاف از مالیات نمی‌باشد.

جدول محاسبه حقوق سال 1397

بر مبنای بخشنامه فوق سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۳۹۷، مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال تعیین‌شده است.

میزان معافیت مالیاتی مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شد.

در ادامه جدول مالیات حقوق و دستمزد سال ۱۳۹7 قابل‌مشاهده است.

محاسبه مالیات حقوق

آموزش نحوه محاسبه مالیات حقوق سال 97

همان‌طور که گفته شد، طبق بخشنامه ارسالی سازمان امورمالیاتی، میزان معافیت مالیاتی حقوق در سال 97 ، 276 میلیون ریال در سال است و تا 3 برابر مازاد آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد، مازاد مبلغ 3 برابر تا 4 برابرمشمول مالیات سالانه 15 درصد، مازاد مبلغ 4 برابر تا 6 برابر آن مشمول مالیات سالانه 20 درصد و مازاد بر 6 برابر با نرخ 25 درصد محاسبه خواهد شد.

مالیات حقوق فردی که در ماه ۱۸۰ میلیون ریال دریافتی دارد با جدول معافیت حقوق سال 97 چگونه باید حساب شود؟ (کلیه اعداد به میلیون ریال)

نحوه محاسبه مالیات حقوق 98 (اکسل)

قبل از حل صورت مسئله فوق، یک اکسل آماده در این قسمت بارگذاری شده؛ که می‌توانید حقوق رو در آن جایگذاری کرده و به صورت خودکار مالیات حقوق برای شما محاسبه می‌شود.

دانلود اکسل محاسبه مالیات حقوق

مهلت ارسال فایل مالیات بر درآمد حقوق چه زمانی است؟

مطابق ماده ۸۶ ق.م.م، پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ ق.م.م محاسبه و کسر و‌ تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.

توجه کنید این مهلت طبق  ماده قانونی تا سال گذشته سی روزه بوده است و در قانون جدید آخرین روز ماه بعدی است.

جرائم مربوط به عدم ارسال یا تاخیر در ارسال فایل مالیات بر درآمد حقوق چیست؟

طبق ماده 197 ق.م.م در صورت عدم ارسال لیست، دو ‌درصد (۲%) حقوق پرداختی و در صورت عدم پرداخت مالیات درصورتی‌که مشمول مالیات گردند، بر اساس ماده ۱۹۹ ق.م.م مشمول جریمه‌ای معادل ده ‌درصد (۱۰%) مالیات پرداخت ‌نشده در موعد مقرر و دو­ و نیم درصد (2.5%) مالیات به ازای هرماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

روش صحیح خروجی گرفتن فایل‌های مالیات در سپیدار چگونه است؟

اولین نکته‌ای که باید به آن توجه شود اینست که کاربران از سال 95 به بعد نباید از لیست فایل مالیات استفاده کنند، چرا که با توجه به تغییرات سایت دارایی باید از فایل الکترونیکی مالیات استفاده شود.

برای تهیه فایل از سیستم حقوق و دستمزد، فایل الکترونیکی مالیات بر درآمد را انتخاب می‌کنیم. فرمی مشابه تصویر زیر باز می‌شود. تمامی آیتم‌های مورد نیاز را پر می‌کنیم و روی اجرا کلیک می‌کنیم.

محاسبه مالیات حقوق در سپیدار

سپس با انتخاب مسیر و کلیک روی تایید، صفحه زیر مشاهده می‌شود.

پایان محاسبه مالیات حقوق سال 98 در سپیدار

تفاوت سه فایل خروجی WP , WH , WK چیست؟

فایل‌های خروجی در ماه اول و یا ماهی تغییر اطلاعات پرسنل داشته باشیم، شامل سه فایل فوق هستند. در غیر این صورت سیستم دو فایل WK و WH تهیه می‌کند و برای ارسال لیست در سایت دارایی روی گزینه ارسال فایل متنی بدون اطلاعات کارکنان کلیک می‌کنیم.

WH مربوط به محاسبات حقوق پرسنل است. نظیر: ماه‌های کارکرد، تاریخ شروع بکار، حق بیمه و …

WK همان اطلاعاتی است که در فرم فایل الکترونیکی مالیات وارد می‌کنید. نظیر: بدهی مالیات ماه جاری، بدهی مالیات تا ماه گذشته و …

WP اطلاعاتی مربوط به پرسنل است. مانند: نام، نام خانوادگی، کشور، مدرک تحصیلی و …

 راحت‎ترین راه پیدا کردن خطاهای فایل مالیات چیست؟

برای پیدا کردن سریع خطای فایل الکترونیکی مالیات می‌توانیم از نرم افزار درآمد (salary) کمک بگیریم. بطوری که آخرین نسخه این نرم‌افزار را از سایت دارایی دانلود نموده و سه فایل تهیه شده از سپیدار را در آن قرار می‌دهیم.

یکی از مشکلات کاربران برای ورود به نرم افزار salary است که نام کاربری و کلمه عبور چیست؟! هر دو آیتم باید admin وارد شود!

فضای کلی نرم افزار مشابه تصویر زیر است.

محاسبه مالیات حقوق سال 98

وارد قسمت تهیه فایل شده و روی گزینه کنترل و نمایش محتوای فایل کلیک می‌کنیم. فرمی مشابه تصویر زیر باز می‌شود.

نرم افزار مالیاتی

پس از بارگذاری فایل‌های مربوطه، در صورتی که خطایی وجود داشته باشد پیغام زیر نمایش داده می‌شود.

خطاهای نرم افزار مالیاتی

روی هر یک از تب‌های زیر اطلاعات خاصی قابل مشاهده است. خطاها به سه دسته فایل حقوق دستمزد، فایل خلاصه لیست حقوق و فایل کارکنان است. در زیر نمونه‌ای از خطاهای فایل کارکنان را مشاهده می‌کنید.

مالیات حقوق سال 98

زمانی که فایل‌ها در این نرم‌افزار خطایی نداشته باشند، زمان بارگذاری در سایت دارایی نیز هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

در مورد قوانین مالیاتی و مالیات بر حقوق سوالی دارید؟ پاسخگوی سوالات شما هستیم. نامی‌ حساب ناربن با ارائه خدمات مالی و راهکار حسابداری در کنار شماست. در بخش نظرات سوال‌تان را بپرسید با شما در ارتباط هستیم. نیاز به مشاوره دارید؟ با شماره 22226982-021 / 22224317-021 تماس بگیرید.

اشتراک‌گذاری

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

مقالات مرتبط

معافیت مالی چیست

معرفی انواع معافیت های مالیاتی

یکی از اصلی ترین راه های کسب درآمد توسط دولت، مالیات است. در دنیای امروزی مالیات نقش بسیار مهمی را در این کسب درآمد ایفا

ماهیت حساب چیست؟

ماهیت حساب در حسابداری

یکی از اصلی ترین مباحث برای علاقه‌مندان به یادگیری و آموزش حسابداری، ماهیت حساب در حسابداری است. به عبارت دیگر، آشنایی با ماهیت حساب‌های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.