نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم، با پنج بسته‌‌ی تولیدی، خدماتی، بازرگانی، پیمانکاری و پخش و سفارش گیری برای مدیریت چابک‌تر شرکت‌های کوچک طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسب‌وکارها، کاربری بسیار ساده‌ای دارد. سپیدار؛ بخش‌های عملیاتی حسابداری و مالی، تامین و خرید و فروش و مشتریان را پوشش می‌دهد. نرم افزار حسابداری سپیدار همچنین دارای 14 سیستم می باشد که در این صفحه می‌توانید با آن‌ها آشنا شوید.

بسته‌های نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار

ویدیوهای معرفی

سیستم‌های نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار

تعداد مشتریان و کاربران

23950 تعداد مشتریان
35800 تعداد کاربران
20 تعداد نماینده