مشاوره رایگان انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری و تخفیف ویژه نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم

فقط تا ۲۹ خرداد

با تکمیل فرم زیر می‌توانید هم مشاوره رایگان انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری ویژه کسب و کار خود را دریافت کنید و هم تا ۳۰ درصد تخفیف خرید نرم افزار حسابداری سپیدار هکاران سیستم بهره‌مند شوید

شرایط طرح فروشدرصد تخفیف
خرید 1 سیستم5 درصد تخفیف وِیژه
خرید 2 سیستم5 درصد تخفیف ویژه + 10 درصد تخفیف بسته
خرید 3 و 4 سیستم10 درصد تخفیف ویژه + 10 درصد تخفیف بسته
خرید 5 سیستم و بیشتر20 درصد تخفیف ویژه + 10 درصد تخفیف بسته

فقط کافی است فرم زیر را تکمیل کنید