سیستم اسناد تجاری راهکاران ابری

 • آسان‌سازی ردیابی هزینه‌‌های سفارش‌ها‌ با ایجاد امکان تخصیص تفصیلی به هر سفارش
 • تسهیل هزینه‌یابی سفارش‌ها با محاسبه بهای تمام‌شده سفارش و نیز محاسبه بهای تمام‌شده کالا
 • قابلیت مدیریت، کنترل و گزارش‌دهی اطلاعات مبلغی خرید کالاها و خدمات منطبق با نیاز هر سازمان، به تفکیک ارزهای مورد نظر
 • تقسیم‌بندی گروه‌های تامین‌کنندگان بر اساس شاخص‌های مورد نظر، برای دقت بخشیدن و تسریع در عملیات خرید
 • کمک به کارشناسان خرید در انتخاب تامین‌کننده مناسب با استفاده از گروه‌بندی‌های مورد نظر

منافع و مزایا

 • آسان‌سازی ردیابی هزینه‌‌های سفارش‌ها‌ با ایجاد امکان تخصیص تفصیلی به هر سفارش
 • تسهیل هزینه‌یابی سفارش‌ها با محاسبه بهای تمام‌شده سفارش و نیز محاسبه بهای تمام‌شده کالا
 • قابلیت مدیریت، کنترل و گزارش‌دهی اطلاعات مبلغی خرید کالاها و خدمات منطبق با نیاز هر سازمان، به تفکیک ارزهای مورد نظر
 • تقسیم‌بندی گروه‌های تامین‌کنندگان بر اساس شاخص‌های مورد نظر، برای دقت بخشیدن و تسریع در عملیات خرید
 • کمک به کارشناسان خرید در انتخاب تامین‌کننده مناسب با استفاده از گروه‌بندی‌های مورد نظر

امکانات و ابزار های سیستم اسناد تجاری ابری

امکانات عمومی

 • تعریف و استفاده از سنجه‌ها(Metric) و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در ساخت گزارش و داشبورد
 • طراحی کنترل کارت امتیازی برای نمایش اطلاعات عملکرد واقعی و برنامه مطابق با نظام پایش عملکرد سازمان
 • استفاده ساده از ابعاد(Dimension) و اندازه‌ها(Measure) در ساخت گزارش‌ها و داشبورد
 • تعیین لیست علاقه‌مندی (Favorite) توسط کاربر روی ابعاد و اندازه‌ها برای تسهیل جستجو و انتخاب موجودیت‌های تحلیلی
 • نمایش شاخص‌های عملکردی مرتبط با مناطق جغرافیایی بر روی نقشه در داشبوردهای مدیریتی