سیستم مدیریت جانمایی کالا در انبار

مدیریت فرایندهای انبارداری و کسب اطلاعات دقیق و به هنگام از وضعیت موجودی‌های سازمان به عنوان یک بخش حیاتی از زنجیره تأمین در هر سازمان محسوب می‌شود. در محیط انبار به این دلیل که تعداد کالاها و قفسه‌ها زیاد است، پیدا کردن اقلام مورد نظر برای انباردارها برای تحویل به واحد‌های مورد نیاز و انبارگردانی به سختی و با سرعت کم انجام خواهد شد. سیستم مدیریت جانمایی کالا در انبار با ایجاد یکپارچگی با سیستم انبار و حسابداری انبار به کاربران و مدیران انبار کمک می‌کند ضمن پاسخگویی به موقع به کالاهای مورد نیاز ذی‌نفعان داخل و بیرون سازمان، از وضعیت موجودی‌های خود در سازمان به صورت لحظه‌ای آگاه شوند.

منافع و مزایا

 • بهینه‌سازی ورود و خروج کالا
 • بهبود ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان
 • کاهش زمان انتظار در اسکلهها و سکوهای تخلیه اقلام
 • کاهش زمان تحویل به مشتری و کاهش اشتباهات سفارش‌های ارسالی

امکانات و ابزار های سیستم مدیریت جانمایی کالا در انبار راهکاران ابری

امکانات عمومی

 • تعریف ساختار انبار (ناحیه، بخش و قفسه) به صورت دستی یا دریافت از اکسل
 • ارتباط کالا با ساختار انبار به صورت دستی یا دریافت از اکسل
 • ثبت محل فیزیکی کالاها در اسناد ورود و خروج انبار
 • جابجایی کالا بین قفسه‌ها
 • دریافت از اکسل موجودی‌ها
 • کنترل موجودی کالاها در قفسه
 • اجباری یا اختیاری کردن ثبت محل فیزیکی کالا در هنگام ثبت سند انبار
 • نمایش موجودی کالا به تفکیک قفسه
 • مشاهده وضعیت موجودی انبار به صورت شماتیک
 • مشاهده گردش کالا در قفسه
 • مشاهده مغایرت کالا و قفسه