آموزش نرم افزار سپیدار

زیر سیستم سپیدار
آموزش نرم افزار سپیدار

با زیرسیستم‌های سپیدار بیشتر آشنا شوید

در این مقاله با زیر سیستم‌های نرم افزار حسابداری سپیدار از جمله ارزی، فروش پیشرفته، توزین، چندزبانه و مدیریت پیام آشنا می‌شوید.