راهکار حسابداری مدیریت راهکاران ابری

با بهره‌گیری از نرم‌افزار حسابداری مدیریت راهکاران ابری، می‌توانید بهای تمام شده محصول یا خدمت سازمان خود را با سرعت و دقت کافی محاسبه کنید.

مزیت‌های نرم‌افزارهای حسابداری مدیریت ابری

کنترل مصرف مواد براساس روش‌های ساخت (BOM) و محاسبه‌ی کالا به تفکیک روش‌های ساخت

کنترل مصرف مواد براساس روش‌های ساخت (BOM) و محاسبه‌ی کالا به تفکیک روش‌های ساخت

محاسبه‌ی نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی در دوره‌ی مالی

محاسبه‌ی نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی در دوره‌ی مالی

امکان پیاده‌سازی تغییرات با کم‌ترین هزینه و در کم‌ترین زمان

امکان پیاده‌سازی تغییرات با کم‌ترین هزینه و در کم‌ترین زمان

هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی

‌گزارش‌دهی ساده و کم‌هزینه به ذینفعان درونی و بیرونی سازمان

محصولات راهکار حسابداری مدیریت ابری

درخواست دموی راهکاران ابری
تماس با ما