خدمات مالی و مالیاتی ویژه شرکت ها

امروزه دسترسي به اطلاعات مالي شفاف، قابل مقايسه و قابل ‌اتكاء به منظور تصميم گيري هاي اقتصادي آگاهانه و پاسخگويي به واحدهای درون سازماني و نهادهای برون سازماني از ضرورت هاي توسعه و رشد اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي به شمار مي‌رود. از طرف ديگر صاحبان سرمايه، اعتبار دهندگان، دولت و ديگر استفاده كنندگان براي تصميم گيري در زمينه سرمايه گذاري، نگهداري سهام، اعطاي وام، ارزيابي عملكرد مديران، تشخیص مالیات و ديگر تصميمات اقتصادي مهم به اطلاعات مالي معتبر، مربوط و قابل فهم نياز دارند. با توجه به پيشرفت هاي صورت گرفته نياز به مشاوران مالی و مالیاتی متخصص در تمامي شركت ها احساس مي شود.

خدمات مشاوره حسابداری شرکت شامل موار زیر می شوند:

مالیات چیست؟
انواع مالیات کدامند؟
مالیات بر چه اساس دریافت می شود؟

این ها نمونه های کوچکی از سوالاتی ست که با شنیدن کلمه مالیات ذهن مودیان را درگیر می کند.

عدم رعایت قوانین، آیین نامه ها و عدم توجه به برخی نکات ظریف موجب رد دفاتر و یا بروز جرائم احتمالی خواهد شد. توصیه غالب این است که با استفاده از متخصصان خبره و آشنا به ظرایف، این عملیا ت خطیر را بدون ریسک انجام دهید.

مشاوران مالیاتی آگاه به قوانین اقتصادی و مسلط به ارائه اظهارنامه، همراه مطمئنی در این مسیر خواهند بود. با استفاده از مشاوران مالی خبره و خدمات تخصصی کارشناسان ناربن با حقوق شرکت خود که منطبق بر قوانین و مقررات مالیاتی هستند آشنا و از پرداخت مالیات های سنگین و البته جرائم احتمالی رها می شوید. این کارشناسان در راستای کاهش ریسک های مالیاتی با استفاده از تکنیک های نوین مهندسی مالی و مالیاتی همانند یک شریک تجاری مطمئن در کنار کسب و کار شما قرار می گیرند.

خدمات مشاوره حسابداری شرکت شامل موار زیر می شوند: