نرم افزار حسابداری پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم

بسته پیمانکاری نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار افزون بر سادگی، امکان ثبت، طبقه بندی و گزارش دهی از صورت هزینه، صورت وضعیت و تسویه حساب‌های مربوط به هر پروژه را با دقت و سرعت بسیار برای شما فراهم می کند؛ هم‌چنین ابزاری قدرتمند برای مدیریت مالی هم‌زمان چند پروژه پیمانکاری است که امکان محاسبه بهای تمام شده‌ی هر پروژه و قرارداد را در لحظه فراهم می کند.

درخواست دمو (جلسه مشاوره)

ویژگی های بسته پیمانکاری سپیدار (نسخه جدید):

سیستم های بسته پیمانکاری سپیدار

معرفی نرم افزار حسابداری پیمانکاری سپیدار