ناربن؛ فروش انواع نرم افزارهای سازمانی و ارائه کننده خدمات مشاوره مالی و مالیاتی

گزارشات تکمیلی سپیدار سیستم

کد گزارشسیستم گزارشنام گزارشتوضیحات
1001حسابداریفرم های بدون سند حسابداریدر این گزارش فرم های سایر سیستم ها که سند حسابداری برایشان صادر نشده را گزارش می دهد
1002حسابداریمعین و تفضیل به ریز اسناددر این گزارش شما گزارش معین و تفضیل به ریز اسناد را به شما می دهد
1003حسابداریمانده حسابهای خاص با تفضیلدر این گزارش شما با حسابهای معین را فیلتر کرده و کابری که دسترسی به این گزارش را دارد فقط مانده همین معین ها و تفضیلی های مرتبط را دارد.
1004حسابداریروکش سند ارزیبعد از ثبت اسناد ارزی میتوانید روکش سند ارزی از این گزارش دریافت کنید
1005حسابداریسند حسابداری تجمیعیدر این گزارش میتوانید چند سند را تجمیع کرده و یک روکش سند بابت چندین سند دریافت کنید
1006حسابداریسند کل با جزئیاتتجمیع اسناد یک روز برای تهیه زونکن و بایگانی اسناد با تجمیع اسناد یک روز
1007حسابداریگزارش تراز با پیگیریدر این گزارش تراز با ثبت پیگیری در اسناد حسابداری میتوانید گزارش تراز از سطح پیگیری را نیز داشته باشد
1008حسابداریمانده مشتریگزارش مانده مشتری به همراه گروه بندی مشتری
1009حسابداریمرور حسابهای ارزی درج نرخ ارز در اطلاعات تکمیلی اسناد و گزارش بر اساس همان نرخ در گزارش
3001مشتریان و فروشسود و زیان خدماتدر این گزارش شما امکان تهیه گزارش خرید و فروش خدمات را خواهید داشت.با خرید و فروش خدمت امکان گزارش سود و زیان فروش خدمت را خواهید داشت
3002مشتریان و فروشخرید و فروش روزانهدر این گزارش شما امکان گزارش خرید و فروش کالاها به تفکیک روز را خواهید داشت
3003مشتریان و فروشفروش به تفکیک شهر و استانگزارش فروش به تفکیک شهر و استان با فیلتر استان
3004مشتریان و فروشفروش به تفکیک مشتریگزارش فروش به تفکیک مشتری
3005مشتریان و فروشمرور فروش به تفکیک کاربردسترسی گزارش مرور فروش توسط کاربری که آن فاکتور ها را ثبت کرده
3006مشتریان و فروشسود و زیان ارزیسود و زیان فروش کالاها به تفکیک ارز را در این گزارش شما میتوانید داشته باشید-کالاها با یک ارز خرید و فروش شوند
3007مشتریان و فروشفاکتور تجمیعی ردیابیدر این گزارش بعد از ثبت فاکتور با اقلام تکراری ولی ردیابی متفاوت ردیابی ها تجمیع شده و در یک ردیف برای هر کالا میاورد
3008مشتریان و فروشتاریخ تسویه هر فاکتوردر این گزارش شما تاریخ تسویه هر فاکتور را با نوع دریافت خواهید داشت
3009مشتریان و فروشسود و زیان به تفکیک نوع فروشدر این گزارش سود و زیان فروش کالا به تفکیک نوع فروش را بعد از عملیات قیمت گذاری میتوانید به دست آورید
3010مشتریان و فروشمانده حساب مشتری با آدرس و تلفندر این گزارشات مانده حساب مشتریان با مشخصات مشتری(آدرس و تلفن ) گزارش داده می شود
3011مشتریان و فروشاقلام باز پیش فاکتوراقلام باز پیش فاکتور با کد کالا
3012مشتریان و فروشفاکتور فروشفاکتور فروش با سرجمع تعداد و درصد تخفیف هر قلم
3013مشتریان و فروشسود و زیان بر اساس ردیابیسود و زیان فروش کالا به تفیکیک ردیابی در در این گزارش در دسترس است
3014مشتریان و فروشسود و زیان هر معاملهبا ثبت رفرنس بین خرید و فروش میتوانید سود و زیان هر معامله فروش خود را به دست آورید
3015مشتریان و فروشفاکتور های دارای مانده حسابگزارش فاکتور های فروش و مبلغ باقی مانده در مرور فروش و مانده حسابداری
3016مشتریان و فروشفاکتور فروش با سقف اعتبار و مانده مشتریدر این گزارش مانده مشتری به همراه سقف اعتبار مشتری در فاکتور نمایش داده می شود
3017مشتریان و فروشفاکتور فرمت انگلیسینمونه فاکتور رسمی انگلیسی با مشخصات لاتین
3018مشتریان و فروشپیش فاکتور با مانده حسابپيش فاكتور با مانده حساب مشتري-درصد-نوع فروش-جمع اسناددريافتي
3019مشتریان و فروشصورتحساب طرف مقابلصورتحساب طرف مقابل با درصد تخفیف
3020مشتریان و فروشدرصد تخفیف در فاکتوردرصد تخفیف در پیش فاکتور-فاکتور فروش-فاکتور برگشتی
3021مشتریان و فروشسود وزیانگزارش سود و زیان به تفکیک کالا
3022مشتریان و فروشمانده فاکتور بر اساس نوع فروشمانده فاکتور های فروش به تفکیک نوع فروش
3023مشتریان و فروشاقلام فروش با ردیابیگزارش پویای اقلام فاکتور فروش با ردیابی در مرور فروش
3024مشتریان و فروشگزارش جامع مرور فروشگزارش جامع مرور فروش با مشخصات و تاریخ آخرین فاکتور
4001تامین کنندگان و انبارکاردکس کالادر این گزارش کاردکس کالا با فیلتر انبار به تفکیک خرید و فروش کالا و نام مشتری و تامین کننده را به شما دسترسی میدهد
4002تامین کنندگان و انبارگردش کالاگزارش گردش کالا به تفکیک انبار را در این گزارش به شما ارائه می گردد
4003تامین کنندگان و انبارانتقال بین انباردر این گزارش گردش کالاهای انتقالی را به شما گزارش می دهد
4004تامین کنندگان و انبارموجودی ارزی کالاگزارش موجدی ارزی کالا-با یک ارز ثبت شده باشد
4005تامین کنندگان و انبارکالاهای امانی گزارش ارسال و برگشت امانی کالاها به تفکیک مشتری
4006تامین کنندگان و انبارحداقل موجودیحد اقل موجودی به تفکیک هر انبار
5001حقوق و دستمزدفیش حقوقی در این گزارش هر فیش حقوقی در یک برگ A5 را به شما ارائه می گردد
5002حقوق و دستمزدقرارداد کارطراحی قرارداد کار با مدت معین با توجه به عوامل و متن قراردادی خاص
5003حقوق و دستمزدلیست حقوق گزارش لیست حقوق به تفکیک هر ماه
favicon

نامی حساب ناربن

شرکت ناربن با آمادگی کافی، تجارب لازم و رویکردی نوین آماده ارائه خدمات به تمامی شرکت ها و سازمان ها می باشد. ناربن موفقیت های خود در ارائه خدمات به بیش از ۹۰۰۰ مشتری را مرهون برقراری رابطه ای دوستانه و مفید با مشتریان خود می داند و با ایده های بدیع در ارائه خدمات در صدد بسط و گسترش این موفقیت است.

لینک‌های مفید

اطلاعات تماس

طراحی وبسایت توسط نردوما