خدمات شبکه

شبکه خود را به ناربن بسپارید

واحد خدمات شبکه ناربن، یک مجموعه مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد که به شکل تخصصی و متمرکز بر روی خدمات شبکه، پسیو شبکه، اکتیو شبکه، امنیت شبکه و همچنین خدمات پشتیبانی شبکه فعالیت می‌کند. این واحد به صورت کاملاً تخصصی در بخش‌های مختلفی همچون خدمات شبکه‌‌‌های کامپیوتری، شبکه‌های درون سازمانی و قسمت‌های وابسته به آن برای شرکت‌ها، سازمان‌ها، ادارات کوچک و بزرگ، آموزشگاه‌ها، هتل‌ها و تمامی مجموعه‌هایی که به این نوع از خدمات احتیاج دارند، همکاری می‌نماید. مجموعه فعالیت‌های ما طیف گسترده‌ای از انواع خدمات کامپیوتری، خدمات شبکه، خدمات مشاوره تخصصی شبکه، پشتیبانی سیستم های کامپیوتری و شبکه، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری و خدمات مرتبط با آن را شامل می‌گردد، که در زیر شرح داده شده است:

خدمات پسیو شبکه

خدمات اکتیو شبکه

خدمات امنیت شبکه