راهکار منابع انسانی ابری

با نرم‌افزارهای سرمایه انسانی راهکاران ابری، می‌توانید واحد منابع انسانی سازمان‌تان را متناسب با نیاز کسب‌وکار مدیریت کنید و با تغییرات خودکار در زمان تغییر قوانین یا صدور احکام اصلاحی، دقت محاسبه‌ی جبران خدمات کارکنان را بالا ببرید.

مزیت‌های نرم‌افزارهای منابع انسانی ابری

پوشش‌دهی تنوع نظام‌های جبران خدمات

پوشش‌دهی تنوع نظام‌های جبران خدمات

پردازش و شناسایی کارکنان مشمول ترفیع

پردازش و شناسایی کارکنان مشمول ترفیع

پاسخ‌گویی به الزامات قانونی

پاسخ‌گویی به الزامات قانونی

انعطاف‌پذیری بالا در پیکر‌بندی راهکار

انعطاف‌پذیری بالا در پیکر‌بندی راهکار

محصولات راهکار منابع انسانی

درخواست دموی راهکاران ابری
تماس با ما