سیستم مدیریت مسیر شغلی راهکاران ابری

با سیستم مدیریت مسیر شغلی با فراهم کردن بستری مناسب و منعطف جهت تعریف ساختار‌های ارتقا و ترفیع مصوب ابزاری مناسب برای اجرای این ساختارها و فرآیندهای مربوط به آن، فراهم آورده و به این ترتیب نقش موثری در برآوردن نیازهای این حوزه ایفا می‌کند.
توسعه شغلی از نظر قوانین و رویه‌های حاکم بر آن، هم‌چنین از نگاه برنامه‌های سازمان برای برنامه‌ریزی مسیر شغلی کارکنان، همواره مورد تاکید سازمان‌های موفق در عرصه‌ی مدیریت سرمایه انسانی است. به همین دلیل ثبت و نگهداریِ ضوابط ارتقا گروه و ترفیع رتبه کارکنان برای مشخص کردن مشمولان ارتقا، ترفیع و کمک به حفظ نیروها و استفاده از تجربه‌های مفید آنان در طول خدمت چالشی است که این سازمان‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای خود از آن یاد می‌کنند.

منافع و مزایا

 • هماهنگی کارکردی و فرآیندی با سایر کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی
 • یکپارچگی اطلاعات و دسترسی سریع و مطمئن
 • کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و سهولت استفاده از آن‌ها
 • افزایش دقت و قابلیت اعتماد در دسترسی به اطلاعات و انطباق با فرآیندهای سازمان
 • تعیین محدودیت‌های دسترسی برای هر کاربر
 • تعیین دسترسی‌های خاص براساس رکوردهای اطلاعاتی برای هر کاربر
 • انطباق با فرآیندهای سازمانی با ابزار گردش کار در کارکردهای مختلف مربوط به این حوزه از جمله درخواست حکم کارگزینی
 • انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات
 • اجرای فرآیندهای ارتقا و ترفیع و اعمال آن‌ها مطابق با قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب سازمان با در نظر گرفتن اهمیت دقت و سرعت در اجرای فرآیند‌های مربوطه
 • امکان تعریف ساختارهای ارتقا و ترفیع مطابق با سیاست‌های خاص سازمان و سهولت به‌روزرسانی و اعمال تغییرات مرتبط با آن
 • تسریع در پردازش و شناسایی کارکنان مشمول ارتقا و ترفیع و تسهیل در اجرای فرآیند مربوط به آن
 • تعیین زمان برآورد شده یا محاسبه امتیاز لازم برای رسیدن به مقطع ارتقا و ترفیع
 • کمک به اجرای مناسب سیاست‌های مصوب در این حوزه و افزایش رضایت کارکنان
 • کمک سیاست‌گذاری مدیران در جهت تصمیم‌سازی ادامه‌ی فعالیت سازمان و وضعیت شاخص‌های ارتقا و ترفیع
 • ارائه‌ی اطلاعات دقیق و به‌موقع از وضعیت کارکنان در هر یک از فرآیندهای ارتقا و ترفیع
 • متناسب‌سازی رویه‌ها و سیاست‌های مورد نظر سازمان برای گروه‌های مختلف کارکنان

امکانات و ابزار های سیستم مدیریت مسیر شغلی راهکاران ابری

امکانات عمومی

 • تعریف ساختار ارتقا و ترفیع
 • تعیین نوع ساختار براساس انواع مسیرهای توسعه شغلی
 • تعیین مبنای ارتقا یا ترفیع و روش به‌کارگیری آن
 • تعریف عوامل یا شاخص‌های ارتقا و ترفیع با روش محاسبه و اثرگذاری آن به‌طور دل‌خواه
 • اجرای ارتقا و ترفیع
 • استخراج مقادیر عوامل و شاخص‌های ارتقا یا ترفیع برای کارکنان مورد نظر
 • محدود کردن فهرست کارکنان براساس شرط شمول
 • ثبت اجرای ارتقا و ترفیع با وضعیت‌های مختلف برای پشتیبانی از گردش کار
 • اعمال ارتقا یا ترفیع از طریق صدور درخواست حکم کارگزینی یا صدور حکم برای مشمولان
 • تهیه گزارش پرونده ارتقا یا ترفیع کارمند
 • مشاهده تاریخ ارتقا یا ترفیع بعدی یا امتیاز لازم برای رسیدن به ارتقا بعدی