محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل‌تان را به سپیدار بسپارید

سیستم حقوق و دستمزد سپیدار همکاران سیستم

محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان یکی از مهم‌ترین و در عین حال زمان برترین محاسبات بخش‌های مالی و اداری هر شرکتی است.

با استفاده از سیستم حقوق و دستمزد سپیدار شما می‌توانید:

  • اطلاعات کارکنانتان را ثبت کنید
  • دیسکت‌های قانونی بیمه و مالیات را با فرمت‌های مورد پذیرش بیمه تامین اجتماعی و دارایی مطابق با آخرین تغییرات قانونی تهیه نمایید
  • مالیات حقوق را به چهار روش محاسبه کنید
  • سیستم حقوق و دستمزد را به سیستم ورود و خروج کارکنان وصل کنید
  • دیسکت پرداخت حقوق برای تمامی بانک‌ها را تهیه نمایید
  • اقساط ماهانه، مانده وام و خالص پرداختی حقوق کارکنانتان را پس از انجام محاسبات به آن‌ها اطلاع دهید.

سیستم‌های نرم افزار حسابداری سپیدار

سیستم حسابداری

سیستم پیمانکاری

سیستم دریافت و پرداخت

سیستم انبارداری

سیستم تولید

سیستم حقوق و دستمزد

سیستم مشتریان و فروش

سیستم دارایی ثابت

بسته‌های نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار

نرم افزار پخش و سفارش‌گیری

نرم افزار حسابداری پیمانکاری

نرم افزار حسابداری تولیدی

نرم افزار حسابداری بازرگانی

نرم افزار حسابداری خدماتی